м. Черкаси. Педагогічний інтернет-клуб «Спільна дія»

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО ІНТЕРНЕТ-КЛУБ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ «СПІЛЬНА ДІЯ»

 

І. Загальні положення

 

1.1.Положення про інтернет-клуб розроблено відповідно до  нормативно-правових  документів: Конституції України; Закону України «Про освіту» (від 23 травня 1991 р., № 1991); Закону України «Про вищу освіту» (від 17 січня 2002 р., № 2984-14); Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (від 4 лютого 1998 р., № 75) Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000 – 2002 роки» (від 06.07.2000р., № 1851-ІІІ); Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (від 31.07.2000 р., № 928); Постанова Кабінету Міністрів України ( від 28 березня 2002 року № 379) «Про затвердження Державної програми «Вчитель» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України ( від 11 травня 2011 року №493), Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р, № 161; Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої Міністром освіти і науки України 20.12.2000 р.

1.2. Інтернет-клуб педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів які цікавляться питаннями виховної роботи в школі (далі Інтернет-клуб) – є складовою інформаційного освітнього простору Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

1.3. Інтернет-клуб не є юридичною особою.

1.4. Спілкування в Інтернет-клубі здійснюється на безоплатній основі.

1.5. Клуб «Спільна дія» надає можливість для самореалізації та самоствердження засобами віртуального спілкування, яке відображає різні сфери діяльності в реальності: практичну діяльність; методичну підготовку; дистанційне спілкування з колегами; консультування; самоосвіту; отримання інформації про конкурси та нові освітні і виховні проекти.

1.6. Членами та зареєстрованими учасниками (далі – Користувачами) сайту Клубу «Спільна дія» може бути педагогічний загал учителів та вихователів закладів освіти, керівники установ освіти, студенти ВНЗ різних рівнів акредитації, що здобувають педагогічну освіту, батьки та представники широкої громадськості, зацікавлені в отриманні якісної інформації з питань виховної, позакласної та позашкільної роботи.

 

ІІ. Мета діяльності Інтернет-клубу «Спільна дія»

 

 1. Метою діяльності Інтернет-клубу «Спільна дія» є формування віртуального простору для спілкування завуча, класного керівника та організатора виховної роботи в школі, поширення їх інноваційного досвіду з різних напрямів практичної професійної діяльності.
 2. Швидке реагування на проблеми методичної роботи.

2.3.    Сприяння професійному становленню та формування потреби у безперервному навчанні завучів, класних керівників та організаторів виховної роботи в школі.

 

ІІІ. Основні завдання діяльності Інтернет-клубу

 

3.1.    Створення умов для взаємодії та спілкування завучів, класних керівників та організаторів виховної роботи закладів освіти Черкаської області, обговорення актуальних питань освітньої та виховної діяльності, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду шляхом поширення їх статей, творчих робіт, узагальнення результатів професійної діяльності тощо.

3.2.    Обговорення професійних подій, обмін інформацією та надання швидкої методичної допомоги (необхідних методичних рекомендацій).

3.3.    Створення бази та каталогу методичних і творчих напрацювань завучів, класних керівників та організаторів виховної роботи з досвіду практичної роботи (розробки навчально-виховних заходів, проектів, досвід використання інноваційних технологій, опис досвіду, сценарії).

3.4.    Сприяння накопиченню знань і вмінь з методики виховної роботи, попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності;

3.5.    Допомога молодим спеціалістам в опануванні сучасними підходами та новітніми педагогічними технологіями навчально-виховного процесу;

3.6.    Створення умов для формування індивідуального стилю творчої діяльності педагога-початківця.

 

ІV. Принципи та функції діяльності Інтернет-клубу «Спільна дія»

 

4.1. Принципами діяльності Інтернет-клубу є:

 • позитивне ставлення до матеріалів своїх колег;
 • бажання ділитися своєю творчістю, досвідом, знаннями;
 • коректне спілкування;
 • ініціативність;
 • продуктивність;
 • активність;
 • добровільність;
 • дотримання авторських прав.

4.2. Інтернет-клуб виконує такі функції, як:

 • інформаційна;
 • консультативна;
 • організаційна;
 • посередницька;
 • стимулююча

 

V. Основні розділи Інтернет-клубу «Спільна дія».

 

-        Розділ «Новини» містить актуальну інформацію та новини з питань професійної діяльності завуча, класного керівника та організатора виховної роботи в школі.

-        Рубрика «Методичні орієнтири» містить рекомендації, методичні листи МОНУ, ІІТЗО та ін щодо виховної роботи в школі.

-        Тематична рубрика «Скарбничка досвіду», призначена для розміщення матеріалів з актуальних питань виховної та педагогічної діяльності в загальноосвітніх закладах області, опис досвіду роботи заступників директора школи з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників розробки позакласних заходів, напрацювання щодо проектної діяльності та використання інноваційних технологій, навчально-методичні матеріали).

-        Рубрика «Школа і батьки» створена для того щоб залучити батьків до активної участі в навчально-виховному процесі.

-        Рубрика «Конкурси» присвячена підготовці, проведенню та результатам обласних конкурсів.

-        Рубрика «сценарії» призначена для створення бази творчих напрацювань кращих позакласних та позашкільних виховних заходів та сценаріїв свят.

-        В рубриці «Семінари, конференції» розміщується інформація про семінари, конференції та інші обласні заходи для методистів з виховної роботи районних та міських відділів освіти Черкаської області та заступників директора школи з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників.

-        та інші.

         VІ. Права та обов’язки учасників і членів

 інтернет-клубу «Спільна дія»

 

6.1. Незареєстровані учасники мають вільний доступ до матеріалів, розміщених на сторінках, призначених для загального користування.

6.2. Члени клубу «Спільна дія» мають право використовувати доступні їм матеріали  у своїй професійній діяльності за умови дотримання авторських прав.

6.3.Члени клубу зобов’язані:

 • ознайомитися з цим Положенням;
 • дотримуватися принципів діяльності клубу (п. 4.1).

6.4 Члени клубу мають право:

 • завантажувати матеріали сайту з метою подальшого використання у своїй професійній діяльності за умови дотримання ними авторських прав;
 • пропонувати матеріали з власного практичного досвіду для розміщення у відповідних тематичних розділах клубу;
 • брати участь у обговоренні актуальних питань та нових матеріалів з професійної діяльності;
 • встановлювати та здійснювати співпрацю з подібними Інтенет-клубами з інших областей України та з міжнародними;
 • брати участь у Інтернет-заходах клубу;
 • вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Інтернет-клубу та модернізації, реконструкції та тематичного наповнення  сторінки.

 

6.5 Члени  Інтернет-клубу зобов’язані:

 • надати про себе достовірну інформацію при реєстрації;
 • ознайомитися з цим Положенням;
 • дотримуватися принципів діяльності клубу (п. 4.1).

 

VІІ. Організація роботи Інтернет-клубу «Спільна дія»

 

7.1. Інтернет-клуб створений як форма дистанційної інформаційно-методичної підтримки працівників загальноосвітніх навчальних закладів області.

7.2. Відповідальність за організацію діяльності Інтернет-клубу «Спільна дія» покладається на методиста лабораторії виховної роботи  Черкаського ОІПОПП (далі – Куратор).

7.3. Куратор Інтернет-клубу:

 • здійснює ефективне керівництво діяльністю клубу;
 • створює умови для безперервної взаємодії та спілкування членів клубу;
 • сприяє об’єднанню в рамках діяльності клубу «Спільна дія» методичного і творчого потенціалу працівників навчальних закладів Черкаської області;
 • сприяє та/або ініціює обговорення актуальних питань професійної діяльності, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду;
 • сприяє організації та проведенню різних форм Інтернет-спілкування;
 • сприяє налагодженню співпраці членів клубу з національними та міжнародними громадськими організаціями та Центрами, в т.ч. шляхом розвитку проектної діяльності тощо;
 • здійснює науково-методичний та консультативний супровід діяльності клубу;

 -       подає клопотання керівництву Черкаського ОІПОПП про заохочення найактивніших Координаторів та членів Клубу «Спільна дія»,

 -       оформлює звітну інформацію про діяльність клубу «Спільна дія».

 • здійснює іншу діяльність відповідно до мети та завдань діяльності  клубу «Спільна дія».

 

VІІІ. Заключні положення

 

8.1. Інтернет-клуб «Спільна дія» реорганізується Куратором з урахуванням запитів та професійних потреб членів клубу.

8.2. Інтернет-клуб «Спільна дія» ліквідується Куратором у разі втрати ним актуальності або доцільності існування за погодженням із керівництвом Черкаського ОІПОПП.

Ми раді вітати Вас на нашому сайті!

Про відзначення 81 роковин Голодомору та вшанування пам’яті тих, хто чинив супротив геноциду

Авторизація


запам'ятати


 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Новини
9 лист. 2014
На виконання Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року № 830/2014 «Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв Голодоморів» та з метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу надсилаємо для використання у навчально-виховній роботі методичні рекомендації, підготовлені Українським інститутом національної пам’яті.